Jan Sarnowski został dzisiaj powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwo Finansów potwierdziło ok. godz. 13 podaną wcześniej przez nas informację.

Sarnowskiemu będą mu podlegać wszystkie departamenty podatkowe. Będzie ponadto odpowiedzialny za nowopowołany departament prawno-porównawczy, wyspecjalizowany w badaniu zagranicznych rozwiązań i możliwości ich zastosowania w Polsce.

Sarnowski specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie podatkowym. Doświadczenie zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).

W latach 2016-2018 był doradcą premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnym za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.

Był także współtwórcą i zastępcą dyrektora programu GovTech Polska.

W czerwcu 2018 r. został zastępcą dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szefem zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Od października 2019 r. pełnił rolę pełnomocnika Ministra Finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Z naszych informacji wynika, że jego nominacją rząd chce wzmocnić  proprzedsiębiorczą agendę Ministerstwa Finansów.

Od stycznia tego roku Jan Sarnowski należy do zespołu ekspertów (tzw. research fellows) Polskiego Instytutu Ekonomicznego, publicznego think-tanku, i jest współautorem raportów dotyczących m. in. zmniejszenia luki VAT w Polsce i programów GovTech

Jest także  współautorem publikowanego dzisiaj raportu PIE, który prezentuje instrumenty podatkowe wspierające automatyzację i robotyzację.

Czytaj także:

>>> W Estonii rozliczenie wszystkich podatków trwa 50h, w Polsce – 334h. Dlaczego nasz system nie może być tak przyjazny?

>>> Paweł Jabłoński nowym wiceministrem spraw zagranicznych