Sektor cyfrowy z państw Grupy Wyszehradzkiej – zrzeszony w Grupie Digital V4 – apeluje do rządów swoich krajów o jednolite stanowisko w sprawie wydatków na cyfryzację w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Zdaniem organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, które podpisały się pod wspólnym stanowiskiem skierowanym do premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji fundusze na gospodarkę cyfrową powinny zostać zwiększone z 3 do 10 proc.

Nadzwyczajny szczyt w sprawie budżetu UE odbędzie się w czwartek w Brukseli.

Grupa Digital V4, czyli organizacje i związki reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z państw Grupy V4: Polski (Związek Cyfrowa Polska), Węgier (IVSZ), Czech (ASE) i Słowacji (ITAS) podkreślają, że transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem rozwoju oraz naszego wspólnego funkcjonowania w świecie.

A ilość środków finansowych, która zostanie przeznaczona na szeroko pojętą cyfryzację jest ważna zwłaszcza dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej.

„Będzie to miało diametralny wpływ nie tylko na tempo rozwoju innowacji naszego regionu oraz cyfryzacji naszych gospodarek względem krajów „starej Unii”, ale na całą gospodarkę wspólnotową. Bowiem to w Europie Środkowo-Wschodniej lokowane są dziś najchętniej centra R&D, dzięki którym m.in. powstają innowacyjne rozwiązania czy nowe miejsca pracy” – pisze w stanowisku branży cyfrowej z krajów grupa Digital V4.

Jak mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który z polskiej strony podpisał się pod apelem, to, w jaki sposób będą rozdysponowane środki z unijnego budżetu przeznaczone na szeroko pojętą cyfryzację zdecyduje o przyszłości europejskiej branży nowoczesnych technologii i tym, czy będzie ona konkurencyjna względem rynków światowych.

„Zwłaszcza w perspektywie rozwoju sieci 5 G Europa stoi przed wielką szansą rozwoju. Jednak, by tak się stało, potrzeba wielkiej determinacji unijnych oraz krajowych polityków, od których zależą regulacje mające wpływ na sektor nowoczesnych technologii oraz na proces cyfryzacji gospodarki UE” – mówi Michał Kanownik.

Stanowisko Digital V4 zbieżne jest z postulatami europejskiej branży cyfrowej zrzeszonej w Digital Europe, która apeluje m.in. o zwiększenie budżetu na cyfryzację do 10 proc. czy zwiększenie finansów na badania i rozwój do 3 proc. unijnego PKB.

Digital V4 to projekt organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, której celem jest wspólne kreowanie polityki wspierającej rozwój innowacyjności oraz cyfryzacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa nawiązuje do politycznej i gospodarczej współpracy czterech państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Inicjatywa została zawiązana w październiku 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

>>> Czytaj też: Dlaczego w cyfryzacji współpraca jest lepsza od konkurencji, czyli jak V4 będzie wspólnie digitalizować region CEE