W ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrosła czterokrotnie, pisze UN Environment.

Dekada inwestycji (2010-2019) sprawiła, że wartość energii z odnawialnych źródeł zwiększyła się z 414 GW do około 1650 GW.

Sama moc słoneczna wzrosła ponad 26-krotnie w stosunku do poziomu z 2009 r. – z 25 GW do około 663 GW.

Inwestycje w odnawialną energię w 2018 r. wyniosły 272,9 mld USD, trzykrotnie więcej niż w przypadku produkcji paliw kopalnych.

Odnawialne źródła energii stanowiły 12,9 proc. globalnej energii elektrycznej w 2018 r., dzięki czemu do atmosfery wyemitowano o 2 mld ton dwutlenku węgla mniej.

Wartość inwestycji w energię odnawialną od 2010 do 2019 r. łącznie prawdopodobnie przekroczy 1,6 bln dol.

>> Siemens zbuduje nową elektrownię pracującą w układzie gazowo-parowym we Francji

>> W polskiej energetyce to kobiety zerwały z węglową demagogią