Agencja Fitch potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną – podali analitycy Santander za komunikatem agencji ratingowej.

Agencja zrewidowała w dół prognozy wzrostu PKB na lata 2019-2021 o ok. 0,1-0,2 pkt. proc. do odpowiednio 4,1 proc., 3,3 proc. i 2,9 proc. w 2021 roku.

Według agencji, czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) może spowodować mocny wzrost kosztów w polskim sektorze bankowym.

Jako czynniki mogące spowodować poprawę ratingu Polski agencja wymieniła wzrost PKB skutkujący wzrostem dochodów i zadłużenia zagranicznego netto do PKB w kierunku mediany państw z oceną A- oraz trwałe obniżenie relacji długu publicznego do PKB.

Na niekorzyść ratingu działać mogą brak stabilizacji długu do PKB, pogorszenie klimatu biznesowego i osłabienie dyscypliny budżetowej.

Fitch należy do tzw. Wielkiej Trójki agencji ratingowych, obok innych dwóch amerykańskich firm: Moody’s i Standard & Poor’s.

>>> Czytaj też: Moody’s: Kredyty walutowe największym zagrożeniem polskich banków. Potencjalne straty to 1,5-krotność zeszłorocznych zysków