Strona główna Live Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,5 pkt. proc.