Strona główna Live Rentowność dwuletnich polskich obligacji skarbowych spadła do historycznie niskiego poziomu 0,1 proc.