Strona główna Materiał Partnera Adaptacja do zmian klimatu w praktyce na Śląsku: walka z suszą poprzez łąki i poprawa jakości powietrza