Strona główna Live BlackRock, największa firma inwestycyjna na świecie, zwiększyła swój udział w Banku Pekao