Strona główna NEWS Firmy tną etaty. Zwolnień jest o jedną czwartą więcej, niż przed rokiem