Strona główna NEWS Coraz mniej uczelni wyższych w Polsce. Niż demograficzny i drożyzna robią swoje