Strona główna NEWS KE przyznała 720 mln euro na synchronizację sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich i UE