Strona główna NEWS Ponad połowa działów przemysłu ze wzrostami produkcji sprzedanej. Najnowsze dane GUS