Strona główna NEWS S&P potwierdza długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A-. Ryzykowna pandemia i brak praworządności