Strona główna NEWS UOKiK nałożył ponad 2,1 mln zł kary na 3 firmy odzieżowe za fałszowanie składu produktów