Strona główna NEWS We wrześniu wzrost płac był wolniejszy od inflacji. Ale utrzymuje się popyt na pracę