Stowarzyszenie Energia Miast opublikowała Samorządowy Podręcznik Transformacji Energetycznej „Zielony Renesans”, przygotowany we współpracy z Fundacja Instrat.

„Stojące dziś przed Polską wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska, klimatu oraz dogłębnej transformacji systemu gospodarczego wciąż pozostają bez wiarygodnej odpowiedzi ze strony instytucji publicznych” – uważa Energia Miast, której prezesem jest Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa i lider klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

„Wobec rosnących kosztów wytwarzania energii, uzależnienia od importowanego węgla czy zatrutego powietrza niszczącego zdrowie Polek i Polaków stawiane są rekomendacje utrzymywania status quo. Coraz bardziej zauważalne antropogeniczne zmiany klimatu i związane z nimi międzynarodowe zobowiązania redukcji emisji gazów cieplarnianych traktowane są jako polityczna moda, a nie największy obecnie problem światowej cywilizacji” – napisała fundacja.

Energia Miast i Fundacja Instrat zbadali trendy i zagrożenia dla transformacji energetycznej, płynące ze strategii krajowych i z otoczenia regulacyjnego.

W raporcie przybliżają 10 studiów przypadku, które mogą być wskazówką jak prowadzić ambitne projekty inwestycyjne oraz prezentują mapę drogową kompleksowej transformacji, kierowanej aspektami rozproszenia, innowacyjności oraz sprawiedliwości.

Przewodnik Energii Miast można pobrać tutaj [PDF]. 300Gospodarka była patronem medialnym konferencji, na której został zaprezentowany przewodnik.