Enea SA i Energa SA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania inwestycji w budowę węglowego bloku Elektrowni Ostrołęka (tzw. Ostrołęka C).

Zarząd spółki celowej – Elektrownia Ostrołęka – poinformuje o tej decyzji generalnego wykonawcę bloku elektrowni oraz konsorcjum firm realizujących przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.

Jak ogłosiła firma energetyczna, strony porozumienia postanowiły zawiesić finansowanie budowy Ostrołęki C z uwagi na wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zmienne warunki wymagają zdaniem Energi przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych.

Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu mają być planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 proc. akcji Energi.

Czytaj także:

>>> Dlaczego Orlen chce przejąć Energę? Chodzi o gruntowną przebudowę modelu biznesowego

>>> Energa dostała 2 mld zł kredytu na zrównoważony rozwój. To pierwsze takie finansowanie w polskiej energetyce