Tempo wzrostu polskiego PKB w 2020 roku wyniesie 2,7 proc. w ujęciu rok do roku, a w 2021 r. będzie równe 3,3 proc. – prognozują ekonomiści Credit Agricole. 

Poprzednia prognoza ekonomistów Credit Agricole zakładała, że polska gospodarka w 2020 roku urośnie o 3 proc. rok do roku. Prognoza na 2021 rok pozostała niezmieniona.

Jak wynika z raportu, rewizja prognozy na 2020 rok w dół jest podyktowana głównie dwoma czynnikami – wyraźnym zaskoczeniem w zakresie tempa i struktury wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale ubiegłego roku oraz wybuchem epidemii koronawirusa w Chinach.

„(…) szacujemy, że tempo wzrostu PKB zmniejszyło się do 2,9 proc. rok do roku w czwartym kwartale z 3,9 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku. Na spowolnienie wzrostu gospodarczego złożyły się niższe wkłady konsumpcji prywatnej, eksportu netto i zmiany zapasów oraz wyższa kontrybucja inwestycji” – napisali ekonomiści w raporcie.

Ich zdaniem, wskaźnik cen konsumpcyjnych w styczniu znacznie wzrósł.

W piątek opublikowane zostaną dane o styczniowej inflacji w Polsce, która zwiększyła się naszym zdaniem do 4,3 proc. wobec 3,4 proc. w grudniu. Do zwiększenia wskaźnika inflacji przyczyniły się wyższa dynamika cen żywności, paliw i innych nośników energii” – napisali.

Jak wynika z prognoz Banku Światowego, szacowane tempo wzrostu PKB Polski w 2020 roku ma wynieść 3,6 proc., a w 2021 – 3,3 proc.

>>>Czytaj także: Wyraźne spowolnienie, eksces inwestycji, bardzo słaba konsumpcja – 3 najciekawsze reakcje ekspertów na dane GUS-u o PKB