Strona główna Live Dotąd w Polsce zbadano 7899 próbek, z czego 205 dało wynik pozytywny