Strona główna Live UE zapłaci za transport środków medycznych w ramach „instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych”