Strona główna NEWS Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza? Badania mówią coś zupełnie przeciwnego