Strona główna Wywiady Polska jest dopiero na początku drogi do informatyzacji medycyny – wywiad z Wiktorem Janickim, dyrektorem Roche Polska