Realny wzrost PKB Polski spowolni do poziomu 3,3 proc. w ujęciu rocznym w 2020 i 2021 roku – to główny wniosek płynący z Europejskiej Prognozy Ekonomicznej przygotowanej przez Komisję Europejską. W 2019 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost polskiego PKB wyniósł 4 proc.

To oznacza brak zmian dotyczących szacowanego przez KE wzrostu PKB Polski na lata 2020-2021 w stosunku do prognozy opublikowanej na jesieni 2019.

W skali Unii Europejskiej Polska pozostaje jednak jednym z potencjalnych liderów wzrostu gospodarczego – bardziej dynamiczny lub zbliżony do polskiego wzrost PKB przewidywany jest jedynie na Malcie (4 proc. w 2020 i 3,7 proc. 2021 roku), w Rumunii (3,8 proc. w 2020 i 3,5 proc. w 2021) oraz w Irlandii (3,6 proc. w 2020 i 3,2 proc. w 2021 roku).

Zdaniem ekspertów Komisji w ciągu 2020 roku w Polsce utrzyma się wysoki poziom prywatnej konsumpcji, do którego przyczyni się korzystny rozwój sytuacji na rynku pracy, stosowanie bodźców fiskalnych i wysoki poziom zaufania konsumentów.

Dodatkowo, istotne znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu konsumpcji mają mieć także podwyżki płac i to pomimo zauważalnego wzrostu wskaźnika inflacji, który negatywnie wpłynie na siłę nabywczą gospodarstw domowych w Polsce.

Analitycy KE podkreślają, że w 2019 roku w znaczący sposób wzrósł w Polsce wskaźnik inwestycji prywatnych, lecz w najbliższym czasie dynamika tego wzrostu ma się ustabilizować ze względu na występowanie barier inwestycyjnych.

Komisja Europejska podkreśla także, że w 2020 roku spodziewane są znaczące podwyżki cen energii elektrycznej, spowodowane zmianami regulacyjnymi.

W istotny sposób mają również wzrosnąć ceny żywności i usług, windując inflację do poziomów najwyższych od 5 lat.

Czytaj także:

>>> GUS: PKB Polski wzrósł w 2019 roku o 4 proc. Eksperci prognozują dalsze spowolnienie

>>> Rosnąca inflacja: zagrożenie dla światowego wzrostu, które rynek zdaje się ignorować