Strona główna Live Forum Ekonomiczne 2020 przeniesione z Krynicy do innego miasta. Termin nie ulegnie zmianie