Strona główna Live Pelion jako pierwsza polska firma otrzyma wsparcie od EBOiR w ramach „pakietu solidarnościowego”