Strona główna 300KLIMAT PIE: Polska może być neutralna klimatycznie w 2056 roku, a w scenariuszu negatywnym dopiero w 2067